ورود
نام کاربری
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کردم. ----- یا ----- ثبت نام

رتبه بندی مدارس شهر تهران

  • 1397/06/15
  • 3280
  • 9
  • 0
شاخص هاي اصلي ارزيابي مدارس که می تواند مبنايي براي ارزيابي صحيح مدارس با توجه به توان و امكانات موجود در هر مدرسه باشد.


سولات فرم زیرکه پیشنهاد آموزش پرورش بوده  وجهت ارزیابی و رتبه بندی مدارس شهر تهران تهیه گردیده ولیکن بدلیل  اینکه خيلي از مدارس دولتي با اينكار حذف مي شدند این نظرسنجی به مرحله عملی نرسید:


نام آموزشگاه :      نام مدير :      نام معاون آموزشی :

آيا مدارس مورد نظر شما موارد ذيل را رعايت مي كنند؟

1-برنامه سالانه (تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سالتحصیلی– میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه )
2-شناسایی کلیه دانش آموزان واجد شرایطي كه به هر علتي جذب نشدند و تلاش برای جذب اين دانش آموزان – تهیه لیست اسامی علت ترک دانش آموزان از مدرسه )
3- چارت سازمانی وعملی مدرسه ونصب آن در دفتر مدیر ومعاون (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی –تعداد کلاس ها وآمار دانش آموزان در سازمان عملی )
4- برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب – قید تمامی ساعات دبیران بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف ) – تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یکروز ریاضی –ادبیات –حرفه وفن )-پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی – تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه – عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز – برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته – تعداد کلاسهای درس در پایه ها و– نام مواد درسی – نام دبیران )
5- پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین – گواهینامه پایان دوره ابتدایی – شناسنامه سلامت– فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء- – کارنامه سال یا سالهای قبل)
6- ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه به همراه بازخورد دفاتر نمره وبازدیدهای کلاسی
7- دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری ( قید تاریخ تمامی جلسات متشکله و تعطیلی – درج دقیق وواضح فعالیتهای کلاسی واجتناب از عنوان تدریس شد– عنایت به پرسشهای مستمر کلاسی– بررسی دفاتر در پایان هر ماه وارائه بازخورد کتبی به دبیران – گروه بندی دانش آموزان –فعالیتهای گروهی –ملاقات با اولیا دانش آموزان )
8- بازدید کلاسی مدیر ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید – ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سالتحصیلی – بررسی استفاده از طرح درس روزانه – استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس – میزان تسلط معلم بر کلاس – برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان در امر تدریس – ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس – آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان – ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس – ارائه بازخورد کتبی به معلمان ورویت وامضاء آن توسط معلم - میزان اهتمام همکار برای اجرای طرح تلاش آفرین – فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – آزمون کوتاه
9- شوراي مدرسه – حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات
10- اجرای طرح تلاش آفرین – آزمون کوتاه – تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه
11- فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي– چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات
12- تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت ونارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سالجاری - تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سالتحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول ومشخص شدن استفاده کنندگان از وپس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )
13- استخراج درصد قبولی در نوبت اول سالجاری ومقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات – ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت ونارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی
14- فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – غنی سازی اوقات فراغت ( اطلاع رسانی وتوجیه همکاران در خصوص فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – تهیه کتاب این فعالیتها – ارسال به موقع فعالیت همکاران در این خصوص به اداره – تشکیل نمایشگاه فعالیتهای مکمل در بهمن ماه در آموزشگاه – شرکت در نمایشگاه منطقه ای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در اردیبهشت ماه – آموزش وترغیب دانش آموزان برای تنظیم برنامه منزل –میزان اهتمام همکاران در خصوص هدایت دانش آموزان )
15- جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته (استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه – بررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که جلوتر هستند .)
16- ارتباط خانه ومدرسه (استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء – دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان )
17- توانمند سازی شغلی معلمان– شیوه های فعال تدریس – بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ...
18- سازماندهی اصولی معلمان در مدرسه ( استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در دروس وپایه های حساس – پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص – تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه )
19- مسابقات علمی –فرهنگی وهنری والمپیادها (میزان شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری – برنامه ریزی برای حداقل دو مورد مسابقه علمی برای کل پایه ها در آستانه نوبت های امتحانی – تعیین جوایز ارزنده از طرف آموزشگاه برای این منظور)

اين شاخص ها مي تواند براي ديگر موارد نيز بيان و جزيي تر گردد.

نظرات کـاربران

ارسال پاسخ برای نظر

ثبت نظر و امتیاز شما

امتیاز شما