به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، منصور مجاوری در آیین تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: «کمبود منابع درد مزمن چندساله آموزش پرورش است چرا که معیشت فرهنگیان را بسیار دشوار و نارضایتی آنان را در پی داشته است.»